Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

30 mars 2023

Apoteksforskningen får en skjuts framåt

Det andra försöket med en farmaceutisk tjänst kommer att utvärderas med flera studier av forskare vid Uppsala universitet. Dessutom har policylabbet kontaktats av en forskargrupp vid Karolinska Institutet som vill studera apotekens möjligheter att bidra till bättre omhändertagande av kvinnor som köper akut p-piller.

Forskning är en viktig grund för att utveckla apotekens roll för en bättre läkemedelsanvändning, men tyvärr har den typen av projekt minskat betydligt i Sverige sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009. Därför är det nu glädjande att uppdraget att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster innebär att flera nya studier genomförs.

Uppsalaforskare ansvarar för utvärderingen av Apotekens läkemedelssamtal

Försöket med Apotekens läkemedelssamtal utvärderas av forskare vid Uppsala universitet under ledning av professorerna Sofia Kälvemark Sporrong och Björn Wettermark och förväntas vara klara under andra halvan av 2024. Utvärderingen kommer att generera fyra olika studier, en registerstudie, en enkät till patienter, observationer på apotek samt en enkät till farmaceuter.

De vetenskapliga frågeställningarna i forskningsprojektet är:

  • Hur påverkar Apotekens läkemedelssamtal patienternas följsamhet till statinbehandling? Och finns det någon skillnad i effekt utifrån patientens ålder, kön, socioekonomi, samsjuklighet och behandling med andra läkemedel eller utifrån vårdgivar- eller apoteksfaktorer som förskrivarens specialitet, apotekens storlek och geografiska läge?
  • Hur påverkar Apotekens läkemedelssamtal patienternas motivation till och trygghet med att fullfölja sin statinbehandling?
  • Har Apotekens läkemedelssamtal någon effekt när det gäller att identifiera och lösa läkemedelsrelaterade problem?
  • Hur ser medverkande apoteksfarmaceuter på att utföra Apotekens läkemedelssamtal?
  • Hur utförs Apotekens läkemedelssamtal?

Vi passade på att träffa en del av forskargruppen när vi nyligen var i Uppsala för att föreläsa om utvecklingen av farmaceutiska tjänster för studenter på apotekarprogrammets sista termin.

Från vänster: Anna Montgomery, projektledare TLV, Karin Svensberg, PhD, adjunkt i farmakoterapi, Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening, Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, Jenna Ramsin Eklund, projektassistent vid Institutionen för Farmaci. Förstora bilden

Från vänster: Anna Montgomery, projektledare TLV, Karin Svensberg, PhD, adjunkt i farmakoterapi, Fredrik Boström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening, Sofia Kälvemark Sporrong, professor i samhällsfarmaci, Jenna Ramsin Eklund, projektassistent vid Institutionen för Farmaci.

Tvärprofessionell forskargrupp inom kvinnohälsa vill starta studie på apotek

Glädjande är också när vårt arbete i policylabbet når nya forskargrupper, som tidigare inte fokuserat på apotekens bidrag i hälso- och sjukvården. Nyligen blev vi kontaktade av en tvärprofessionell forskargrupp (apotekare, barnmorska, gynekolog) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet. De söker medel för en forskningsstudie för att bland annat undersöka om digital strukturerad preventivmedelsrådgivning till kvinnor, som köper akut p-piller på apotek, kan öka användningen av effektiva preventivmedel och påverka kvinnors nöjdhet. Forskargruppen presenterade sin planerade studie för oss och vi kunde bidra med en del medskick utifrån vår erfarenhet av utveckling av nya farmaceutiska tjänster på apotek och apoteksforskning.

TLV bjöd in till jubileumsseminarium om framtidens farmaci och apotekens roll

För att uppmärksamma TLV:s 20-årsjubiluem bjuder vi in till seminarier om våra kärnuppdrag under våren. Det första tillfället handlade om TLV:s uppdrag på apoteksområdet och apotekens och farmaceuternas roll i vården och samhället.

Vi samlade cirka 25 inbjudna gäster från apoteksbranschen, intresseorganisationer och våra systermyndigheter, tillsammans med ungefär lika många TLV:are, för det första av våra jubileumsseminarier. Det blev en riktigt trevlig eftermiddag med inspiration i form av en internationell utblick av Lars-Åke Söderlund (vice president i FIP) med många intressanta exempel på hur apotek utvecklats till att bli en del av hälso- och sjukvården.

Dessutom gjorde Monika Magnusson, vd Apotek Hjärtat, en tillbakablick på svenska apoteks utveckling och presenterade en vision om hur framtiden kan se ut för apoteken.

Glad Påsk, så småningom!
//Anna Montgomery, projektledare

Sidinformation


Publicerad
30 mars 2023