Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet

TLV fick i juni 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram en nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet och utvecklingen från det att tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008.

När det statliga tandvårdsstödet infördes 2008 innebar det en stor omställning för tandvården och de ansvariga myndigheterna. De första årens etableringsfas är passerade och stödet har nu varit i kraft ett antal år. Det innebär att det finns möjlighet att följa upp hur konsumtionen av tandvård har utvecklats och hur högkostnadsskydd och referenspriser påverkar tandvårdsmarknadens funktionssätt.

TLV redovisar i denna rapport resultaten från utredningsarbetet. Rapporten ska ses som ett underlag för fortsatt analysarbete av tandvårdsstödet. Vi pekar därför ut ytterligare områden som vi avser att arbeta vidare med.

Referenser

Sidinformation


Publicerad
4 mars 2014