Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kartlägga kunskapsbehov och kunskapsluckor

Vi fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 regeringens uppdrag att utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst betydelseVi fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 regeringens uppdrag att utifrån myndighetens uppgifter och uppdrag, redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst betydelse


Sidinformation


Publicerad
19 april 2015