Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Effekten av 2008 års tandvårdsreform på vårdgivarpriserna

TLV analyserar utvecklingen av vårdgivarpriser inom vuxentandvården för perioden 2002 till 2014. TLV fann att det genomsnittliga vårdgivarpriset steg med 11 procent efter införandet av tandvårdsreformen. Alla patienter påverkades dock inte lika av reformen 2008.

Procentuellt sett steg vårdgivarpriserna mest för de patienter som före reformen gick till de billigaste på marknaden. De patienter som besökte de dyraste vårdgivarna blev debiterade enbart något högre priser direkt efter reformen.

Sidinformation


Publicerad
20 maj 2015