Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV fick i december 2016 regeringens uppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Uppdraget var en fortsättning på den skiss på hur en prisjämförelsetjänst skulle kunna se ut och fungera som TLV lämnade 2015/2016.

Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av
prisnivåer inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika
tandvårdsmottagningar. I förlängningen är syftet att prisjämförelsetjänsten ska
stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

I den delrapport som lämnades i september 2017 beskrivs
prisjämförelsetjänstens uppbyggnad, metod för redovisning av de prisnivåer som
kommer att presenteras, juridiska förutsättningar för en sådan tjänst samt
konsekvenser för berörda parter, främst tandvårdsmottagningar och
Försäkringskassan.

Uppdraget ska slutredovisas i juni 2018.

Sidinformation


Publicerad
23 oktober 2017