Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2,5 miljarder i återbäring på läkemedel

Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,5 miljarder kronor i återbäring för år 2018, vilket är mer än en fördubbling jämfört med i fjol. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en rapport till regeringen. 

- Det är en kraftig ökning och beror till största delen på framgångsrika trepartsöverläggningar mellan oss, läkemedelsbolagen och landstingen om läkemedel mot hepatit C, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Sedan 2014 har landsting och företag genom sidoöverenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.

- Tack vare sidoöverenskommelserna kan vi subventionera en botande behandling till alla patienter med hepatit C. De leder till att vi kan få ut nya effektiva läkemedel snabbare och mer jämlikt över landet. De frigör också betydande resurser som kan användas till andra läkemedel eller annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson.

Fakta

  • Det skrivs årligen ut läkemedel på recept för cirka 27 miljarder kronor i Sverige.
  • De flesta sidoöverenskommelserna gäller läkemedel mot hepatit C, cancerläkemedel samt TNF-hämmare. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.
  • Överenskommelserna dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel i Sverige och idag finns sådana överenskommelser för ett 40-tal läkemedel.
  • Staten och landstingen delar på återbäringen. 60 procent av återbäringen tillfaller landstingen och 40 procent tillfaller staten.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2018