Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny digital tjänst jämför priser hos tandläkare

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har skapat en ny webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård som idag presenteras för regeringen.

- Prisjämförelsetjänsten ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåer inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.

I slutrapporten beskriver TLV hur tjänsten fungerar och hur den ser ut. Tjänsten gör det möjligt att jämföra snittpriser för olika behandlingar, men även för enskilda åtgärder per mottagning. Behandlingar och åtgärder som visas i tjänsten är sådana som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och snittpriset baseras på de priser som tandvårdsmottagningarna har rapporterat in till Försäkringskassan.

- Vi tror att prisjämförelsetjänsten kommer att stärka patientens ställning, säger Gun-Britt Lundin. I rapporten förtydligas också de juridiska förutsättningarna för att tjänsten ska kunna introduceras.

Om regeringsuppdraget

TLV fick i december 2016 regeringens uppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Uppdraget preciserades i regleringsbrevet för 2018 till att handla om att färdigställa och förbereda för en etablering av en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård, samt när regeringen så meddelar, införa och förvalta tjänsten.

TLV är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i det statliga högkostnadsskyddet för tandvård. Myndigheten bestämmer även om referenspriserna för olika tandvårdsåtgärder.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2018