Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av läkemedelskostnader, juni 2020

Sveriges kostnader för läkemedel har stigit med ungefär en miljard kronor under förra året. Det visar en ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Totalt uppgår läkemedelskostnaderna inom läkemedelsförmånerna till drygt 30 miljarder kronor.

- Tack vare sidoöverenskommelser mellan läkemedelsföretagen och regionerna har kostnaden kunnat dämpas för nya läkemedel men kostnaderna för läkemedel som funnits länge på marknaden fortsätter att öka, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Tre miljarder är återbäring från företagen

Sidoöverenskommelser som tecknas mellan regioner och företag är ett verktyg för att hantera de osäkerheter och stora kostnader som kan finnas när ett nytt läkemedel introduceras och under förra året ledde dessa sidoöverenskommelser till att läkemedelsföretagen betalade nästan tre miljarder kronor till regionerna.

Rimliga kostnader för läkemedel

Ökningstakten har varit störst för läkemedel inom onkologi, NOAK (läkemedel vid förmaksflimmer) och diabetes typ 2.

- Kostnaderna för hepatit C är nu den läkemedelsgrupp där kostnaderna minskar mest och istället är det andra grupper av läkemedel där användningen och kostnaderna ökar, säger Pontus Johansson.

Användning av läkemedel kan öka långt efter att de introducerats på marknaden. Den ökade kostnaden drivs till stor del av att etablerade läkemedel säljs i större volymer. Denna kostnadsökning kan bland annat hanteras genom att utvecklad samverkan mellan regioner och TLV genom att oftare genomföra trepartsöverläggningar med företagen i samband med omprövningar.

Kostnader inom periodens vara-systemet ökar

Kostnaderna inom periodens vara-systemet har ökat med 1,1 miljard under 2019. Hälften av den kostnadsökningen beror på nya läkemedel som tillkommit i periodens vara-systemet. Resterande kostnadsökning beror främst på ökade volymer men även högre priser på äldre läkemedel. Detta skiljer sig från tidigare år då priserna generellt sjunkit inom periodens vara-systemet. Anledning antas vara att den svenska kronan är svag och därför kan läkemedelsbolagen komma att behöva öka priserna.

Fakta om läkemedelsmarknaden

  • Det expedieras årligen läkemedel på recept för drygt 33 miljarder kronor i Sverige inom läkemedelsförmånerna.
  • Rapporten beskriver kostnadsutvecklingen inom läkemedelsförmånerna i Apotekens Utköpspris (AUP). Detta inkluderar även egenavgifter
  • Periodens vara är Sveriges system för utbyte på apotek av generiska läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2020