Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni 2020 kan patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Bytet ska göras även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär minskade kostnader för många patienter.

Före den 2 juni kunde apoteken enbart byta ut läkemedel som receptförskrivits inom högkostnadsskyddet. Förändringen har skett till följd av lagändringar som även möjliggör utbyte av så kallade smittskyddsläkemedel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har i samråd med E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket skapat förutsättningar för de utökade möjligheterna till utbyte. Bland annat har TLV:s föreskrifter anpassats till förändringen, och regioner, apotek samt förskrivare har informerats inför att lagändringarna trädde i kraft.

TLV har i sin slutrapport till regeringen bland annat analyserat hur det nya regelverket kommer att påverka regionerna och patienterna ekonomiskt. Analysen visar att utbytet innebär att patienterna totalt kan spara 103 miljoner kronor eftersom betydligt fler läkemedel än tidigare expedieras inom läkemedelsförmånerna.

För regionerna ökar kostnaderna för bytena in i förmånerna med cirka 24 miljoner kronor. Utbytet av smittskyddsläkemedel kommer däremot ge en besparing för regionerna på cirka 81 miljoner kronor. Sammantaget uppskattas detta därför leda till att regionerna totalt sett gör en besparing på cirka 57 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
23 september 2020