Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt förslag ska bidra till transparens och tydlighet på dosmarknaden

I en delrapport till regeringen presenterar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, ett förslag på utformning av en prisrangordning för utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel. Förslaget, en så kallad periodens vara-lista för dos, kommer tydliggöra vilket läkemedel som ska expedieras vid utbyte av maskinellt dosdispenserade läkemedel.

- Ett periodens vara-system som är anpassat efter dosmarknaden kommer att bidra till ökad transparens och förutsägbarhet för dosmarknadens aktörer, och ökad jämlikhet genom en mer enhetlig prissättning av dosdispenserade läkemedel i hela landet, säger Cecilia Frostegård, avdelningschef på TLV.

Delrapporten innehåller en fördjupad analys av konsekvenserna av förslaget för patienter (med fokus på patientsäkerhet och tillgänglighet till läkemedel), miljön och övriga relevanta aktörer på marknaden för maskinellt dosdispenserade läkemedel. TLV beskriver översiktligt de rättsliga förutsättningarna för en periodens vara-lista för dos och föreslår att förslaget ska finansieras genom en ökad tjänstekostnad.

Utformningen av periodens vara-listan för dos utgår från de förslag och bedömningar TLV redovisade i sin tidigare rapport till regeringen Utbyte vid maskinell dosdispensering (dnr. 2350/2018). Delrapporten redogör för analyser och överväganden som gjorts när det gäller listans utformning. TLV har balanserat genomförbarhet, patientsäkerhet och möjligheten till besparing och föreslår att antalet utbytesgrupper på periodens vara-listan för dos begränsas. Listan föreslås till en början omfatta som mest de 40 utbytesgrupperna med högst försäljningsvärde, men antalet kan komma att justeras över tid. Förslaget innebär att kostnaden för läkemedel blir cirka 270 miljoner kronor lägre.

Under arbetet med delrapporten har TLV haft samråd med de aktörer som driver dosapotek, regioner, branschföreträdare för läkemedelsföretagen, partihandel och andra myndigheter. TLV kommer överlämna slutrapporten till regeringen i april 2021.

Faktaruta

Periodens vara för dos - TLV:s förslag innebär att varje månad blir den förpackning med brytningstillstånd i varje utbytesgrupp, som har lägst försäljningspris per enhet och som läkemedelsföretaget bekräftat kan tillhandahållas till hela dosmarknaden med en tillräcklig hållbarhet under hela prisperioden, periodens vara för dos.

Sidinformation


Publicerad
16 november 2020