Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mer i ersättning till apoteken efter begränsad översyn av handelsmarginalen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, det vill säga generiskt utbytbara läkemedel.

TLV bedömer att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen. Det behövs för att bland annat neutralisera effekterna av ökade kostnader som annars på sikt riskerar att påverka tillgängligheten till apoteksservice negativt. Handelsmarginalen är den ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna, och är skillnaden mellan apotekens inköpspris och försäljningspris.

– Det är viktigt att säkerställa att det finns förutsättningar för apoteken att upprätthålla en god apoteksservice. Det motiverar en höjning av ersättningen, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef.

I grunden är marknadsförutsättningarna förhållandevis goda. Omsättning och bruttovinst fortsätter att öka. Rörelseresultatet har dock haft en negativ utveckling efter 2016. De främsta skälen till detta bedöms vara kostnadsökningar. Kostnadsökningarna beror framför allt på etablering av fler apotek, längre öppethållande, en successivt tilltagande personalbrist och lägre intjäning på parallellhandeln. Apoteken kommer också att påverkas av kommande avgiftshöjningar.

– Det generiska utbytet innebär stora besparingar för det offentliga och för apotekskunderna, men det kräver extra insatser av apoteken, säger Gunilla Rönnholm.

TLV bedömer att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen med totalt 75 till 85 miljoner kronor för läkemedel inom periodens vara-systemet.

Nästa steg i arbetet med översynen att ta fram förslag till föreskriftsändringar med tillhörande konsekvensutredning. Remittering planeras till tidigast vid halvårsskiftet 2021.

Bakgrund

TLV har i uppdrag att skapa förutsättningar för en väl fungerande apoteksmarknad och en av uppgifterna är att göra kontinuerliga uppföljningar av marknadens utveckling av bland annat tillgänglighet, service och lönsamhet.

TLV fastslog i uppföljningen av apoteksmarknadens utveckling 2020 att det fanns ett behov att göra en begränsad översyn av handelsmarginalen. Apotekens affärsverksamhet består av försäljning av receptförskrivna läkemedel inom och utom förmånen samt egenvården. Vid bedömning om handelsmarginalen ligger på en rimlig nivå ser TLV till apotekens kostnader och intäkter för hela verksamheten, samt hur tillgängligheten till apoteksservice påverkas på lång sikt.

Sidinformation


Publicerad
20 maj 2021