Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos 2 av besparingar från sidoöverenskommelser 2021

Enligt TLV:s andra prognos beräknas återbäringen från sidoöverenskommelser uppgå till cirka 2,7 miljarder kronor år 2021, vilket är något högre än den första prognosen för 2021 som publicerades i juni.

Det är en minskning motsvarande 124 miljoner kronor jämfört med 2020. Den huvudsakliga anledningen till minskningen är att återbäringen för läkemedelsgruppen TNF-hämmare sjunker till följd av att sidoöverenskommelserna för dessa läkemedel löpte ut oktober i år.

Fakta

  • En sidoöverenskommelse är ett civilrättsligt avtal mellan ett läkemedelsföretag och en region. Vanligtvis tecknar samtliga 21 regioner sidoöverenskommelsen med företaget. Sidoöverenskommelsen reglerar en eller flera omständigheter som rör användningen av ett läkemedel.

  • TLV har regeringens uppdrag att löpande redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning. I TLV:s uppdrag ingår att göra två prognoser för helåret 2021. Den första prognosen lämnades över till regeringen i juni. Den här prognosen är den andra för året, och lämnas över till regeringen i december. Utfallet av besparingen 2021 ska slutredovisas senast den 20 mars 2022.

  • Totalt har 62 läkemedel omfattats av sidoöverenskommelser under hela eller delar av 2021 De flesta sidoöverenskommelserna gäller cancerläkemedel, faktor VIII-preparat, faktor IX-preparat, TNF-hämmare, JAK-hämmare och läkemedel för behandling av hepatit C. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.

  • Staten och regionerna delar på återbäringen. Regionerna erhåller 60 procent av återbäringen och 40 procent tillfaller staten.

Sidinformation