Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Långsiktigt hållbar finansiering
av läkemedel - delredovisning av regeringsuppdrag juni 2022

Denna rapport utgör en delredovisning av TLV:s regeringsuppdrag ”Långsiktigt hållbar finansiering av läkemedel.”

Inom ramen för uppdraget ska TLV genomföra
kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och samtidigt säkerställa prisdynamik och fortsatt god tillgång till läkemedel i Sverige.

Åtgärderna bör leda till besparingar för samhället på minst 800 miljoner kronor under fyra år. Rapporten innehåller en beskrivning av TLV:s arbete med att åstadkomma kostnadsdämpande effekter och en summering av resultatet av det arbete som har genomförts. Den innehåller även TLV:s analys av förutsättningarna för att uppnå målen med uppdraget – med utgångspunkt både i de verktyg som TLV själva förfogar över och sådant som andra aktörer behöver bidra med för måluppfyllelse.

Sidinformation