Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Så kan tillgången till äldre antibiotika stärkas

Brister i tillgång till antibiotika kan utgöra allvarliga hinder för ansvarsfull antibiotikabehandling – och en kartläggning visar att marknadssituationen för antibiotika är ansträngd. Det är läge för staten att vidta åtgärder, konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

I september 2021 fick TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att kartlägga marknaden och identifiera insatser för att stärka tillgången till äldre antibiotika. Målsättningen är att hälso- och sjukvården ska ha fortsatt tillgång till ett brett sortiment av effektiva äldre antibiotika för att behandla infektioner, samtidigt som en låg resistensutveckling bibehålls.

Kartläggningen visar att den globala marknaden för antibiotika har minskat kraftigt de senaste decennierna. Men trots en minskad användning och att det förekommit bristsituationer har utbudet av antalet olika antibiotika på den svenska marknaden ökat. Samtidigt har fler produktgrupper en relativt låg försäljning jämfört med för tio år sedan, vilket ökar risken för avregistreringar och att de försvinner från marknaden.

Incitamenten för att tillhandahålla antibiotika behöver stärkas

I slutrapporteringen av uppdraget föreslår nu de tre myndigheterna en rad åtgärder inom olika områden för att stärka tillgången till äldre antibiotika.

För att läkemedelsföretagen ska fortsätta tillhandahålla ett brett sortiment av antibiotika bedöms de ekonomiska incitamenten för vissa läkemedel behöva ses över. Staten behöver också agera tidigt och tydligt gentemot marknaden för att läkemedelsföretagen ska fortsätta marknadsföra äldre antibiotika i Sverige.

Förslag till åtgärder:

  • Takpriserna ska kunna höjas över nuvarande nivå för vissa förpackningsstorleksgrupper inom periodens vara-systemet och det bör vara möjligt att göra undantag under vissa förhållanden för vissa typer av läkemedel vid beslut om pris och subvention.­
  • En fördjupad utredning och pilottestning av en ny ersättningsmodell där läkemedelsföretag får en fast årlig ersättning för att tillhandahålla ett buffertlager av identifierade antibiotikaprodukter.
  • Årsavgiften för antibiotika bör tas bort och att möjligheten till gemensamma förpackningar i de nordiska länderna ska utredas vidare.

Sidinformation