Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Återrapportering av glesbygdsbidrag för 2021

TLV har lämnat en rapport till regeringen om beslutat glesbygdsbidrag till apotek för verksamhetsåret 2021 och bidragets användning och effekter.

En majoritet av de apotek som ursprungligen uppfyllde kriterierna finns kvar och har ungefär samma öppethållande som tidigare. De ändringar i stödet som gjordes från och med verksamhetsåret 2020 skapade förutsättningar för att fler apotek även fortsättningsvis ska kunna erbjuda en god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.

För att få ta del av bidraget behöver apoteket ligga minst 20 kilometer från ett annat apotek. Den övre gränsen för försäljning av receptförskrivna läkemedel är femton miljoner kronor och kravet på öppethållande är minst 20 timmar per vecka.

Förra året betalades 12,4 miljoner kronor i glesbygdsbidrag till totalt 44 apotek. Av dessa hade 14 apotek en försäljning av receptförskrivna läkemedel mellan 10 och 15 miljoner kronor. Ett apotek fick avslag.

Ansökan om bidrag för verksamhetsåret 2022 ska lämnas in till TLV senast den 1 mars.

Sidinformation