Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV publicerar PPRI Pharma Profile Sweden 2023

PPRI Pharma Profile Sweden 2023 ger en översikt av det svenska prissättnings- och ersättningssystemet för läkemedel. I rapporten presenteras de rättsliga och politiska ramverken som styr Sveriges sjukvårds- och läkemedelssystem.

Den innehåller uppgifter om användning och försäljning av läkemedel över tid. Öppen- och slutenvårdenssystemen redovisas separat. Därtill beskrivs pågående och kommande utvecklingar inom läkemedelssystemet.

I rapporten pekas ett antal specifika särdrag av det svenska läkemedelssystemet ut. För att få ingå i det svenska högkostnadsskyddet ska läkemedel uppfylla människovärdes-, kostnadseffektivitets- samt behovs- och solidaritetsprinciperna. Högkostnadsskyddet begränsar hur mycket patienter behöver betala själva. Periodens vara-systemet leder till ökad konkurrens och pressar priser för läkemedel vars patent gått ut. Det svenska läkemedelssystemet skiljer också på öppen- och slutenvården, även om det finns strukturer för samarbete mellan dem.

PPRI Pharma Profile Sweden 2023 är skriven enligt PPRI:s mall. PPRI är ett initiativ för informationsdelning och nätverksbyggande. PPRI-nätverket samlar representanter från cirka 90 olika institutioner, där TLV är en. PPRI-sekretariatet är lokaliserat vid Farmakoekonomiska institutionen vid Österrikes nationella folkhälsoinstitut (Gesundheit Österreich GmbH).

Sidinformation