Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Besparingar från sidoöverenskommelser 2022, slutavstämning

I rapporten redovisas total återbäring år 2022, och hur utfallet skiljer sig mot prognostiserad återbäring och utfall tidigare år.

TLV har regeringens uppdrag (S2021/08111) att löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för eller som en följd av TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel. Under 2022 redovisade TLV två helårsprognoser för besparingen 2022, i juni och i december. I den här rapporten redovisas utfallet av den totala besparingen från återbäringen från sidoöverenskommelser för år 2022. I rapporten redovisas total återbäring år 2022, och hur utfallet skiljer sig mot prognostiserad återbäring och utfall tidigare år. Rapporten redovisar de faktorer som främst påverkade återbäringen under 2022, hur stor del av återbäringen som tillfaller staten och respektive region, samt total försäljning av läkemedel med sidoöverenskommelser uppdelat per kön och produkt.

Sidinformation