Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV:s föreskrifter

Här hittar du TLV:s föreskrifter TLVFS och HSLF-FS. Här finns även föreskrifter som är beslutade men ännu inte börjat gälla.

TLV:s föreskrifter publiceras från och med den 1 juli 2015 i den Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS). Föreskrifter utgivna före detta datum har publicerats i TLV:s författningssamling (TLVFS).

Grundförfattning

Grundförfattning är namnet på en ny författning som myndigheten beslutar om.

Grundförfattningens nummer följer med författningen oavsett om den ändras eller trycks om. Detta nummer ska alltid anges i författningens titel, även i ändringsförfattning och omtryck.

Ändringsförfattning

Ändringsförfattning är namnet på den författning myndigheten beslutar om när grundförfattningen behöver ändras.

Omtryck

Omtryck görs för att underlätta läsningen av en författning när den har ändrats mycket. Omtryck räknas också som en ändringsförfattning.

Konsoliderad version

Några av TLV:s föreskrifter finns i konsoliderade versioner. I dessa versioner finns de ändringar som gjorts och förts in i respektive föreskrift. Ändringarna anges inom parentes efter varje ändrad paragraf.

Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskriften.

Gemensam författningssamling

TLV:s föreskrifter kungörs i "Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m." (HSLF-FS), men finns även på TLV:s webbplats.

Till (HSLF-FS) på Kunskapsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 april 2024