Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt datum för ikraftträdande av TLV:s föreskrifter med anledning av ny e-
tjänst

TLV har beslutat att flytta fram lansering av nytt verksamhetssystem och ny e-tjänst. Därmed behöver också datum för ikraftträdande av TLVFS 2013:5, TLVFS 2013:7, TLVFS 2013:8 och 3 och 6 §§ i TLVFS 2013:6 flyttas fram från den 14 februari till den 14 april 2014.

Kompletterande information

Efter att remissen skickades ut beslutades om en ytterligare senareläggning av vår nya e-tjänst. Något nytt datum har inte bestämts. Ett brev med kompletterande information om detta skickades då ut till remissinstanserna, se länk till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
21 januari 2014