Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt datum för ikraftträdande av TLV:s föreskrifter med anledning av ny e-
tjänst

TLV har beslutat att flytta fram lansering av nytt verksamhetssystem och ny e-tjänst. Därmed behöver också datum för ikraftträdande av TLVFS 2013:5, TLVFS 2013:7, TLVFS 2013:8 och 3 och 6 §§ i TLVFS 2013:6 flyttas fram från den 14 februari till den 14 april 2014.

Kompletterande information

Efter att remissen skickades ut beslutades om en ytterligare senareläggning av vår nya e-tjänst. Något nytt datum har inte bestämts. Ett brev med kompletterande information om detta skickades då ut till remissinstanserna, se länk till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
21 januari 2014
Till toppen