Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2017

TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.

Ändringsförslagen rör främst benaugmentation (benpåbyggnad) och rehabiliterande behandlingar. Därutöver föreslås ett antal förtydliganden och förenklingar i tandvårdsstödet. Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 18 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas i början av juni 2016.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
10 mars 2016