Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tillämpningen av regler vid expediering av läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna

I förslaget till allmänna råd klargör vi TLV:s tolkning av hur vissa av reglerna om expediering av läkemedel inom läkemedelsförmånerna bör tillämpas vid expeditionstillfället på apotek. Detta syftar till att förenkla och skapa en mer ändamålsenlig tillämpning av reglerna.

TLV har identifierat att det råder oklarheter om hur vissa av reglerna om expediering av läkemedel inom läkemedelsförmånerna bör tillämpas vid expeditionstillfället på apotek. Oklarheterna rör regler som finns i 2 och 11 §§ förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. (ofta benämnt 90dagars-regeln och 2/3 regeln), som anger hur stor mängd läkemedel och andra varor som får expedieras med förmån samt hur ofta ett uttag får göras.

Remisstiden går ut den 30 september och de allmänna råden beräknas träda i kraft 1 november 2016. Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du skicka dem till registrator@tlv.se

Sidinformation


Publicerad
14 juni 2016