Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2019

TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt.

TLV föreslår bland annat att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder.

TLV föreslår även att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förslaget gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår.

En ny åtgärd för distans/kopplingskomponent för separat implantatkrona föreslås också. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.

Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Remisstiden går ut den 17 april och beslut om ändringar i föreskriften fattas den 31 maj 2018.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
9 mars 2018