Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2022

TLV har fortsatt att utreda förslag och inkomna synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt och ändamålsenligt.

TLV föreslår att texten i åtgärd 114 ändras och nytt allmänt råd tillförs för att förtydliga hur åtgärden kan tillämpas.

En ny åtgärd 142 för digitala studiemodeller införs och små justeringar görs i åtgärd 141.

En ny tilläggsåtgärd 410 för tandextraktion föreslås. Åtgärden ska tillämpas för tandextraktion utförd samtidigt med annan tandextraktion, eller lambåoperation i annan kvadrant.

Åtgärd 403 ändras till att kunna användas enskilt eller som kombination med åtgärd 401, 402, 410 eller vissa operationsåtgärder, vid enklare tandborttagningar.

Rubriken och texten för åtgärd 480 omformuleras för att tydliggöra vad åtgärden avser.

Nya dokumentationsregler A.1 och C.0 föreslås samt justeringar i regel D.1 och E.0.

Föreskrifternas 2 § omformuleras för att ange de korrekta bestämmelserna avseende regelverkets tillämpning.


Du ser remissen med alla förslag i filen till höger under relaterad information.

Svarstiden för remissen löper ut den 20 april och beslut om ändringar i föreskriften planeras till den 27 maj 2021.

Vill du lämna synpunkter på förslagen i remissen kan du sända dem till registrator@tlv.se.

Sidinformation


Publicerad
9 mars 2021