Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remiss om föreslagna ändringar i föreskrifterna som reglerar prissättningen på vissa äldre läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har sett över och lämnat förslag på ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel (15-årsföreskrifterna).

I remissen föreslås bland annat ändringar som ska leda till att öka flexibiliteten mot de företag som är parter i prissänkningsärenden enligt 15-årsföreskrifterna. Det föreslås ingen ändring avseende nivån på prissänkningen eller inskränkningar i företagens möjligheter att efter ansökan få ett beslut om undantag från prissänkning.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 2 december 2023 och börjar tillämpas för prissänkningsomgången där prissänkningarna träder i kraft den 1 juni 2024.

Remisstiden för att lämna synpunkter på förslagen går ut den 30 juni 2023. Synpunkter på förslagen i remissen kan skickas till registrator@tlv.se. Ange diarienummer 03263/2022.

Sidinformation


Publicerad
30 maj 2023