Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt transparensdirektiv – Insyn i åtgärder som reglerar prissättning på humanläkemedel

TLV har lämnat synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel samt hur de inordnas i de nationella sjukförsäkringssystemen.

Sidinformation


Publicerad
4 maj 2012