Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nationell läkemedelslista

TLV har lämnat synpunkter på socialdepartementets remiss om Nationella Läkemedelslistan.

TLV välkomnar förslaget och delar bedömningen att en enhetlig, nationell och aktuell läkemedelslista för läkemedel förskrivna på recept är ett viktigt steg i riktning mot en förbättrad patientsäkerhet.

Sidinformation


Publicerad
20 april 2017