Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Avgifter för tillsyn av anmälda organ för certifiering av medicintekniska produkter

TLV har tagit del av Läkemedelsverkets risk - och konsekvensanalys till förslaget för en ny förordning gällande avgifter för tillsyn av anmälda organ för certifiering av medicintekniska produkter.

TLV konstaterar att de avgiftshöjningar som föreslås leder till ökade kostnader för de svenska anmälda organen samt i förlängningen deras kunder som är tillverkare för medicintekniska produkter. TLV bedömer att detta i förlängningen kan komma att påverka vissa små och medelstora företags strategier för tillhandahållande och prissättning av medicintekniska produkter.

Sidinformation


Publicerad
6 juli 2017