Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Säkerhet på apoteksmarknaden

TLV har lämnat remissvar på nya apoteksmarknadsutredningens delbetänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

TLV ser positivt på fler av de förslag som ger en ökad tydlighet om de krav som ställs på apoteken beträffande tillhandahållande av läkemedel, ändamålsenlig information och rådgivning samt generiskt utbyte. TLV bedömer dock att flera förslag är kostnadsdrivande och att utredningen i allt för ringa omfattning redogjort för hur förslagen ska förbli kostnadsneutrala.

Sidinformation


Publicerad
10 augusti 2017