Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkares specialiseringstjänstgöring

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av remissen, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkares specialiseringstjänstgöring (ST), från Socialstyrelsen.

TLV tillstyrker Socialstyrelsens förslag att upphäva SOSFS 1993:4 och besluta om nya föreskrifter och allmänna råd och lämnar även synpunkter på Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

Sidinformation


Publicerad
15 september 2017
Till toppen