Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande på E-hälsomyndighetens förslag om avgifter för öppenvårdsapotek

TLV har lämnat ett yttrande på E-hälsomyndighetens remiss angående förslag till nya föreskrifter (TLVFS 2014:5) om avgifter för öppenvårdsapoteken i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan. (E-hälsomyndigheten, dnr 2019/06014)

Sidinformation


Publicerad
3 april 2020
Till toppen