Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över Tillitsdelegationens förslag

TLV har lämnat ett yttrande över Finansdepartementets remiss (dnr Fi2019/03441/SFÖ) gällande förslag om tillitsbaserad styrning och ledning i staten.

Sidinformation


Publicerad
21 april 2020