Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet E-recept inom EES, SOU 2021:102 (S2022/00623)

TLV har yttrat sig på remiss betänkandet E-recept inom EES, SOU 2021:102 (S2022/00623).

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2022