Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga SOU 2022:6 (S2022/01247)

TLV har yttrat sig på remiss betänkandet Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga SOU 2022:6 (S2022/01247).

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2022