Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över Remiss av betänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss angående betänkandet om begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27).

Sidinformation


Publicerad
1 november 2022
Till toppen