Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över remiss avseende förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek mm. (Dnr 3.1.1-2022-088227)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek mm. (Dnr 3.1.1-2022-088227).

Sidinformation


Publicerad
21 december 2022