Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss angående betänkandet om betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43).

Sidinformation


Publicerad
16 februari 2023
Till toppen