Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss angående betänkandet.

Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2023