Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet Patientöversikter inom EES och Sverige (S2023/002132)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av SOU 2023:13 Patientöversikter inom EES och Sverige.

Sidinformation


Publicerad
19 september 2023