Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Yttrande över Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2023:8)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar (Ds 2308/2023).

Sidinformation


Publicerad
27 september 2023