Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel (S2023/01768)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel (S2023/01768)

Sidinformation


Publicerad
9 oktober 2023