Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet Staten och betalningarna (SOU 2023:16 (Fi2023/01259)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende betänkandet Staten och betalningarna (Fi2023/01259)

Sidinformation


Publicerad
18 oktober 2023