Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit avseende sjuksköterskors rekvisitionsrätt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2023