Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i HSLF:FS 2021:75 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i HSLF-FS 2021:75 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit rörande förslag på förlängning av övergångsbestämmelser.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2023
Till toppen