Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring av E-hälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:28) om avgifter för den som har tillstånd att driva öppenvårdsapotek.

Sidinformation


Publicerad
30 november 2023