Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen av betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50).

Sidinformation


Publicerad
21 december 2023