Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkandet Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet, SOU 2023:45

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss angående betänkandet om Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet, SOU 2023:45.

Sidinformation


Publicerad
6 februari 2024