Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Remissvar: Yttrande över betänkande Ett samordnat vaccinationsarbete (SOU 2024:2)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Ett samordnat vaccinationsarbete (SOU 2024:2).

Sidinformation


Publicerad
3 maj 2024