TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Tillgänglighetsredogörelse

Nedan redovisar TLV sina brister inom digital tillgänglighet för webbplatsen samt digitala tjänster på en övergripande nivå. TLV redovisar även hur vi arbetar för att åtgärda bristerna.

TLV står bakom den här webbplatsen och strävar efter att webbplatsen och andra digitala tjänster ska kunna uppfattas och förstås av så många som möjligt, oavsett funktionsvariation och tekniska hjälpmedel. Målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Brister i digital tillgänglighet på webbplatsen

För närvarande uppfyller inte TLV:s webbplats och digitala tjänster lagkravet för digital tillgänglighet inom offentlig sektor.

TLV är medveten om att vi inte uppfyller alla kriterier i WCAG på webbplatsen samt våra digitala tjänster inom områdena teknik, pedagogik och språk.

Nedan kan du läsa våra brister inom teknik, pedagogik och språk:

Teknik

 • Webbstandarder och kod som inte validerar
 • Interaktionselement som inte går att nå via tangentbordsnavigering

Pedagogik

 • Överlag en inkonsekvent visuell design med olika formspråk
 • Bristande kontraster mellan text och bakgrund
 • Inkonsekvent struktur och utformning

Språk

 • Långa texter och djup struktur
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar
 • Brutna länkar
 • Inkonsekvent format på datum och sifferformat


Hur åtgärdas bristerna?

TLV arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling genom:

 • Mer formaliserade rutiner och arbetssätt
 • Central kravställning kring WCAG
 • Checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ
 • Kompetenshöjande insatser

Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig upplevelse för alla TLV:s besökare.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självuppskattning (intern testning) av vår webbplats. Senaste bedömningen gjordes 12 november 2019.


Kontakta TLV om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Lämna synpunkter eller rapportera brister


Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats


Redogörelsen uppdaterades senast 14 november 2019

Senast uppdaterad 12 december 2019