Innehållet på sidan:

Press

TidningshögHär kan du läsa nyheter, beslut och nyhetsbrev. Du kan även starta prenumerationer på våra nyhetsbrev och beslut samt följa dem via rss-flöden. Pressbilder hittar du i menyn till vänster.

 • Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

  Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

  Publicerad 17 november 2017

 • Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera

  TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.

  Publicerad 15 november 2017

 • Förvaltningsrätten återförvisar ärendet Briviact till TLV för ny prövning av frågan om subvention

  Briviact (brivaracetam) är en tilläggsbehandling för patienter med fokala epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en avgränsad del av hjärnan) som inte uppnått anfallsfrihet med befintlig basbehandling. Substansen brivaracetam binder till ett specifikt protein i hjärnan, vilket påverkar utsöndringen av signalsubstanser och har visats minska anfallsfrekvensen hos patienter med fokala anfall jämfört med placebo.

  Publicerad 13 november 2017

 • Hälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5q

  TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q.

  Publicerad 10 november 2017

 • Sidoöverenskommelser för TNF- och JAK-hämmare frigör 550 miljoner kronor årligen

  Landstingen, TLV och företag har genomfört trepartsöverläggningar för TNF-hämmare och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i  sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz.

  Publicerad 9 november 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18