Innehållet på sidan:

Press

TidningshögHär kan du läsa nyheter, beslut och nyhetsbrev. Du kan även starta prenumerationer på våra nyhetsbrev och beslut samt följa dem via rss-flöden. Pressbilder hittar du i menyn till vänster.

 • Nyhetsbrev nr 4, 2017

  Publicerad 20 september 2017

 • TLV presenterar delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård

  TLV presenterar idag en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Delrapporten beskriver bland annat hur den kommande tjänsten ska utformas. Tjänsten kommer att baseras på de priser tandvårdsmottagningarna rapporterar till Försäkringskassan. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2018.

  Publicerad 18 september 2017

 • Rapport om glesbygd överlämnad

  Regeringen har gett TLV i uppdrag att se över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse (TLVFS 2013:4). Av föreskrifterna framgår bland annat den modell som används för att beräkna apotekens bidrag.

  Publicerad 18 september 2017

 • Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkares specialiseringstjänstgöring

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit del av remissen, Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkares specialiseringstjänstgöring (ST), från Socialstyrelsen.

  Publicerad 15 september 2017

 • Ny utbytesgrupp för Ursodeoxycholsyra

  Från och med september finns Ursodeoxycholsyra med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

  Publicerad 14 september 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15