Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Allt om genomgången av läkemedel mot högt blodtryck

Samhället kan spara 400 miljoner kronor på läkemedel mot högt blodtryck utan att de som lider av högt blodtryck får en sämre läkemedelsbehandling. Det visar en granskning som i dag presenteras av Läkemedelsförmånsnämnden (LFN). Besparingen motsvarar exempelvis hela kostnadsökningen för de nya, dyra cancerläkemedlen. Granskningen sammanfattas i en debattartikel den 15 februari 2008 på Dagens Nyheters debattsida.

- I dag läggs mångmiljonbelopp på subvention av onödigt dyra läkemedel, trots att det finns betydligt billigare alternativ som ger en likvärdig medicinsk effekt. Om läkare väljer det läkemedel som är fördelaktigast, inte bara effektmässigt utan även kostnadsmässigt, kan stora belopp frigöras, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

LFN granskar systematiskt alla läkemedel som via högkostnadsskyddet är subventionerade av samhället. Totalt ska 49 läkemedelsgrupper granskas och läkemedel mot högt blodtryck är den fjärde gruppen. Den rapport som LFN presenterar i dag visar att det finns 400 miljoner kronor per år att spara bara i denna grupp. Detta är pengar som kan användas till angelägna insatser inom hälso- och sjukvården. Besparingen motsvarar exempelvis hela kostnadsökningen 2007 för de nya, dyra cancerläkemedlen.

Nästan var fjärde svensk använder läkemedel mot högt blodtryck och försäljningen av dessa läkemedel uppgick 2007 till 2,4 miljarder kronor.

LFN:s granskning leder till besparingar genom att läkemedelföretagen sänker sina priser för att få behålla subventionen på sina läkemedel, vissa läkemedel mister sin subvention och andra läkemedel får en begränsad subvention.

Den största delen av besparingen handlar om att rätt läkemedel ska ges till rätt patient. Därför har LFN begränsat subventionen för ett antal läkemedel. Begränsningen innebär att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck inte ska användas i första hand utan bara när de verkligen behövs.

- Om hela besparingen ska bli verklighet kräver det att landstingen och läkarna följer våra beslut. Landstingen bör säkerställa att de skattepengar som går till subvention av läkemedel används så effektivt som möjligt, säger Ann-Christin Tauberman.

Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras av samhället och därmed få räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Fakta om granskningen av läkemedel mot högt blodtryck:

  • Granskningen omfattar cirka 50 originalläkemedel. Om man också räknar in läkemedelskopior och parallellimporterade läkemedel så omfattar granskningen totalt närmare 300 läkemedel.
  • Tre läkemedel förlorar helt sin subvention i granskningen.
  • Nio läkemedelsföretag har valt att sänka priserna på sina läkemedel.

För ytterligare information kontakta:
Axel Edling, ordförande, telefon: 08 568 420 70
Niklas Hedberg, projektledare, telefon: 08 568 420 58

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008